ง30206

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง 30206  รายวิชา ผลิตบทเรียนออนไลน์
จำนวน  1  หน่วยกิต     เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาค
ครูลัดดา เพ็ชสังฆาต

———————————————————————————————————————

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ความหมาย และประเภทของบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมสำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ การออกแบบการนำเสนอบทเรียนออนไลน์ การจัดทำข้อความ การใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพ การใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การสร้างแบบทดสอบ และการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานบทเรียนออนไลน์จากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ (E-learning)
 2. บอกความหมาย และประเภทของบทเรียนออนไลน์ได้
 3. บอกชื่อโปรแกรมสำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ได้
 4. บอกหลักการออกแบบทเรียนออนไลน์ที่ดีได้
 5. อธิบายและมีทักษะในการจัดทำข้อความได้
 6. อธิบายและมีทักษะในการใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพได้
 7. อธิบายและมีทักษะในการใส่ภาพเคลื่อนไหวได้
 8. อธิบายและมีทักษะในการใส่เสียงได้
 9. อธิบายและมีทักษะในการสร้างแบบทดสอบได้
 10. เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ได้

เอกสารประกอบการเรียน  เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media

1.    WordPress
2.    FACEBOOK
3.    Twitter
4.    SlideShare
5.    Google_Docs
6.    Flickr
7.   YouTube

Advertisements
 1. อยากทำเว็ปได้อย่างงี้ มั้ง จัง
  ^_^

 2. มอส (ด้วง)

  ทำได้แล้วจะเก่งเหมือนครูไหมครับ

 3. ฮ่า ฮ่า ๆ
  เรียนลูกเดียว

 4. ทำเกี่ยวกับการสร้างเว็บได้ไหม

 5. หัวเว็บใช้ได้ไหมครับ ตรวจด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: