ใบงาน

ศึกษาความรู้จากเว็บไซต์
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/homepage.htm

แล้วทำ ใบงาน ทำลงสมุด ตอบคำถามต่อไปนี้ สั้น ๆ ได้ใจความตามความเข้าใจของนักเรียน จะบรรยาย หรือ ทำเป็น mind map ก็ได้
1.  ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. การทำงานของคอมพิวเตอร์
3. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
1.  เครื่องคำนวณเครื่องแรก คือ
2.  บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ
3. สิ่งที่บิดาบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ คือ
4. บอกลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค
4.1 ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501
4.2  ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506
4.3  ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512
4.4  ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532
4.5  ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

 

วาด Mind Mapping ประเภทของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

วาด Mind Mapping  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: