เกมการแก้ปัญหา

    ของสามสิ่งข้ามฝั่ง เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game1.swf
    เกมแก้ปัญหา 2 พากันข้ามฝั่ง เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game2.swf
    เกมแก้ปัญหา 3 พ่อมด…แม่มด เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game3.swf
    เกมแก้ปัญหา 4 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 1 เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game4.swf
    เกมแก้ปัญหา 5 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2 เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game5.swf
    เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 8 เหรียญ เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game6.swf
    เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 9 เหรียญ เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game7.swf
    รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/basic_flowchart.swf
    เรียนรู้ผังงาน เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6    http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/FlowDiagram.swf
Advertisements
%d bloggers like this: