ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน

dada
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่บล็อก เรียนคอมพิวเตอร์กับครูลัดดา ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนทุกรายวิชานะคะ…แล้วพบกันในห้องเรียนค่ะ

โฆษณา

การสร้างบล็อกอย่างง่ายด้วย WordPress.com

ขั้นตอนการทำโครงงาน

คุณน่ะทำ ได้บ้างหรือยัง

รางวัลของครู

ผลงานการอบรมจาก Scrach วันที่ 1

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Scrach
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software computer)